Proč dát dítě na bojová umění

Proč jsou bojová umění pro Vaše děti lepší , než kolektivní sporty

S bojovým uměním Ninjutsu jsem začal jako středoškolský student. Po několika letech cvičení, které bylo dvakrát až třikrát týdně, se z toho stala láska na celý život. Předtím jsem mnoho let závodně plaval a jezdil na kole. A bylo to právě jako jízda na kole nebo plavání – hodně se pohybujete a cítíte, jako když do Vás proudí životodárná tekutina. Trénink bojových umění – bez ohledu na to, zda je to Ninjutsu, Karate, Judo, Taekwondo, Krav Maga, atd. – je skvělá aktivita pro děti a to mnohem víc, než kolektivní sporty, jako basketbal, baseball, fotbal a hokej. Pokud zvažujete přihlášení Vašeho dítěte na některé organizované sportovní činnosti, jsou zde některé důvody, proč Vaše dítě mnohem více obohatí cvičení bojových umění, než hrát v lize například.basketbal.

Sebeobrana:

     První důvod proč většina lidí začne cvičit bojové umění, je pro sebeobranu a téměř každý styl je skvělý způsob, jak se naučit bránit. Bojová umění Vás naučí nejen sebeobranné techniky, ale také způsob myšlení při sebeobraně. Rovněž Vám pomůžou vybudovat reflexy, které potřebujete a pokud se někdy dostanete do nouze, dají Vám odvahu bojovat.

Sebevědomí:

     Jak děti se stávají více dovednějšími v jejich vybraném stylu bojových umění, jejich sebevědomí zaznamenává  veliký vzestup. Stávají se více sebevědomými a odvážnějšími. Podpora jejich Senseie (učitele) jim pomůže dosáhnout tohoto cíle a úroveň spolehlivosti se rozšíří daleko za hranice Dojo.

Pásy a hodnocení:

     Vím, že se to nejdříve může zdát jako hloupý důvod, ale budete překvapeni, jak systém barevných technických pásků a hodnocení pomáhá budovat odvahu Vašeho dítěte při jejich touze po úspěchu. Pro nezasvěcené, většina stylů bojových umění užívá systém barevných pásů, které ukazují vědomostní a dovednostní úroveň jejich nositelů. Když děti získají svůj první pás, ukazuje jim to, že se správnou motivací, mohou uspět. Jeden pás vždy nestačí, jakmile dítě získá první pás, už začíná myslet na další. Pásy jsou skvělý způsob, jak pomoci dětem sledovat jejich vývoj a motivovat je, aby usilovali o další a vyšší.

Disciplína:

     Heslo jakékoliv bojového umění je „cvičení vede k dokonalosti“, což znamená neustálé praktické opakování s důrazem na detaily a rytmus. Kopy a údery se cvičí do omrzení, hody se opakují znovu a znovu. I když při sparingu se ukazuje, jak kreativně on nebo ona může uplatnit své schopnosti, stále existují pravidla a protokoly, které je třeba dodržovat. Tímto se děti učí respektovat jeden druhého, jejich soupeře a kolegy, učí se jak být férový a toto se následně promítá i do běžného života. Přínosem častého cvičení je rovněž to, že učí trpělivosti, což je důležité k dosažení cílů.

 Důraz na individuální úspěchy:

V basketbalu existuje pouze pět hráčů v poli, ale jen zřídka tvoří celý tým jen pět lidí, – což znamená, že někdo musí začít každou hru na lavičce. To platí pro většinu kolektivních sportů stejně. V kolektivních sportech jsou také pozice, a každá má svůj význam. Ačkoli týmová práce a sportovní duch jsou v týmových sportech zdůrazněny, v určitém okamžiku budete muset vysvětlit, proč Vaše dítě nebude hrát v základní sestavě nebo proč hraje v pravém poli, nebo odpaluje z 9. místa na místo hraní z první mety. Naproti tomu v bojových uměních je každé dítě úspěšné na základě jeho nebo jejích vlastních individuální zásluh.

Rovnosti žen a mužů:

Jsem si jist, že mnoho z Vás bude uvažovat o bojovém umění pro své syny, zdaleka ne tak pro své dcery. Nicméně bojová umění jsou jedním z mála sportů, kde chlapci i dívky mohou trénovat společně.  V bojových uměních jsou možnosti u žen naprosto stejné. Pro Vaši dceru nebude dosažení černého pásu o nic jednodušší, než pro syna.  To také dává sourozencům příležitost k tomu, praktikovat bojová umění společně a učit se jeden od druhého a také to má výhodu, že budete mít Vaše děti společně na jednom místě.

Cvičení:

Typická hodina ve škole bojových umění se často skládá z rozcvičky (na rozehřátí), výuky a nácviku chvatů a později možná z nějakého cvičného zápasu (randori). Zahřátí a praxe tvoří podstatnou část tréninkového času. Za tuto dobu bude Vaše dítě neustále v pohybu – protahování, chvaty, boj na zemi, údery a kopy. Tyto aktivity každému dítěti pomáhají při přirozeném vývoji jeho svalů, ale také jim pomáhají vybudovat silnější cardiovaskulární systém. Dokonce ani v nejaktivnějších týmových sportech, jako basketbal, hokej, nebo fotbal, těchto výsledků nelze u dětí dosáhnout, protože velkou část cvičení nejsou v pohybu, obecně proto, že nehrají celou hru. A i když hrají dochází často k přerušování hry.

Respekt k síle:

První věc, kterou si rodiče (i mírně) neposlušných dětí mohou myslet, když posílají své děti do škol bojových umění je: “ Moje dítě to bude používat pro ubližování druhým!“ I když je to legitimní obava, je to vždy od začátku na instruktorech, kteří neustále připomínají, že techniky, které se žáci dozví při pobytu v dojo, by neměly být používány k násilí vůči lidem. Děti se učí sebeovládání, naučí se respektovat jejich nově nabytou sílu a techniky. Stejně také získají pohrdání šikanou.

Můžete ho cvičit společně se svými dětmi

Mnoho škol bojových umění, včetně té naší, nabízí tréninkové hodiny pro dospělé i děti. Většina těchto tréninkových hodin neběží současně, ale jsou obvykle jedna hned po druhé. To znamená, že můžete sledovat Vaše děti při tréninku, a pak mohou sledovat oni Vás. Pokud máte vlastní prostory, můžete si praxi zkoušet mezi sebou doma, a učit se jeden od druhého. To Vám dá jedinečnou možnost, používat tuto činnost jako nástroj k propojení s Vašimi dětmi a může se také stát, že do sebe fyzicky zapadnete. Připouštím, že můžete hrát basketbal na příjezdové cestě nebo na zahradě, ale to prostě není totéž jako pracovat se svými dětmi ve skupině.

Čas do konce sezóny:

Mnohé kolektivní sporty, zejména ty, které se hrají venku, nebo za zvláštního počasí (jako třeba lyžování a hokej) jsou sezónní. Bojová umění jsou celoroční záležitostí. Ve sportu Vás špatný turnaj dává do „autu“ do dalšího turnaje. Kdežto cvičení bojových umění zůstává konstantní a neměnné po celý rok. A pokud se mění tak pouze k lepšímu tím jak se zdokonalujete. Proto také pomáhá budovat disciplínu a umožňuje dětem postupovat velmi rychle.

… další důvody, proč se konkrétně učit Ninjutsu

     Byl bych to špatným učitelem a studentem Ninjutsu, kdybych neřekl nějaké další důvody, proč Vaše dítě bude těžit zejména z Ninjutsu víc, než z kteréhokoli jiného bojového umění.

Budou také cvičit svou mysl

Zatímco všechna bojová umění Vás naučí bojovat strategicky, Ninjutsu opravdu učí mnohem více. Umění porušení rovnováhy soupeřů, pákové a házecí techniky je naučí mechanickou fyziku. Kombinace technik vyučuje improvizaci a nakonec se také dozví spoustu japonských slov (někteří moji 5letí studenti už počítají v japonštině do deseti).

Ninjutsu není o hrubé sile, je o kontrole

     Ninjutsu zdůrazňuje využití maximální efektivity – účinnosti. Z toho je zřejmé, že podstatou většiny technik ninjutsu není hrubá síla, ale využití svých pohybů a pohybů (síly) soupeře proti němu. Zatímco fyzická síla a velikost jsou důležité, duševní síla je pravděpodobně nejdůležitější faktor v konfrontaci.

Vaše dítě bude mít dobrou koordinaci

Načasování, vzdálenost a rovnováha je klíčem všeho. Mnohé z technik v Ninjutsu prostě nebudou fungovat, pokud je správně nenačasujete. Nohy, ruce, boky a hlava, vše se musí pohybovat v harmonii s přesně načasovanými pohyby, které umožní řádně provést danou techniku. A jak se Vaše dítě bude zdokonalovat, bude se učit složitější techniky, a tím se zdokonalí jeho reflexy a koordinace.

Ninjutsu je univerzální

Jestliže karatista cestuje do jiného města, může mít problémy najít dojo, ve kterém se cvičí  přesně stejný styl a filosofie jako v jeho domovském dojo.  Pro studenty Ninjutsu to neplatí, protože techniky a principy jsou prakticky stejné. Ninjutsu cvičí pod organizací Bujinkan Dojo více než 400 000 studentů ve více než 100 zemích světa. Takže kdykoliv navštívíte USA, asijské nebo africké státy, severské nebo evropské státy můžete si v některém zahraničním dojo zacvičit. Na základě vlastních zkušeností budete všude velmi přátelsky přijati a získáte nové přátele a kamarády s kterými si můžete vyměnit Vaše Budo zkušenosti. Ačkoli styly výuky, hodnocení a prosazování standardů se mohou mírně lišit od státu ke státu –  Ninjutsu je pořád Bujinkan a Bujinkan je pořád Ninjutsu. Toto pomáhá dítěti držet se ho až do dospělosti, protože nikdy nebude těžké najít dojo,  kde cvičit, materiálně vše zůstane stejné, pouze místo cvičení je jiné.

Doufám, že jsem vzbudil Váš zájem a už začínáte vybírat Bojové umění pro Vaše dítě 🙂

V závěru lze konstatovat, že Bojová umění jsou báječnou alternativou k týmovým sportům. Poskytují Vašemu dítěti nejen výborné fyzické cvičení, ale stejně tak jim poskytne duševní a emocionální trénink.