Proč dát dítě právě k nám

na bojové umění NINJUTSU – NINJA KIDS

Pokud máte ratolest neklidnou nebo naopak nesmělou, svěřte ji přípravce bojových umění.

Tu můžou navštěvovat už děti ve věku 6 až 14 let, a to jak kluci, tak holčičky.

Dobrý instruktor je totiž u nás nenaučí jen základům bojového umění, ale i to, co je důležité pro život.

Děti:
-zesílí (součástí tréninku je běh, kliky, sedy-lehy, dřepy)
– přestanou se bát pohybu (stanou se ohebnějšími)
– dozvědí se, jak si neublížit (zvládnou mnoho pádových technik)
– pochopí, že je nutné vnímat toho druhého (neubližovat, ale navzájem si pomáhat)
– se naučí sebeobraně, sebedůvěře a disciplíně (uvědomí si, že jsou silné, a nemusí to nikomu dokazovat)
– získají pocit řádu, jistoty a také vzory (dobrý trenér je autoritou).

 Základní důvody proč by se Vaše dítě mělo začít věnovat bojovým uměním u nás:

 • Naučí se úctě, disciplíně a respektu
 • Zvýší si sebevědomí a posílí svoji sebedůvěru, což může přispět i jako prevence dnes tolik rozšířené šikany v dětském kolektivu
 • Naučí se sebeovládání a koncentraci
 • Získá komplexní pohybové návyky, zlepší si koordinaci pohybu
 • Osvojí si základní techniky a kombinace bojových umění, pronikne do podstaty a filozofie bojových umění
 • Najde si nové kamarády

Co se děti v kurzu naučí?

V kurzu začínáme základními gymnastickými a pohybovými návyky:

 • věnujeme se v prvé řadě komplexnímu pohybovému rozvoji dětí
 • podporujeme stabilitu těla
 • soustředíme se na správné protahování
 • děti se naučí „obyčejné“ kotrmelce nebo stoj na rukou
 • děti se naučí jak pracovat se svým tělem, zvýší se flexibilita jejich pohybu

Výcvik techniky jednotlivých stylů je teprve další fází, která ale není možná bez základní gymnastické průpravy.

Jak najít správného trenéra
Filip Bartoš, učitel bojových umění, který mnoho let vyučuje bojová umění v Praze, napovídá:

– trenér by měl pracovat v rámci nějaké oficiální organizace, která by měla mít svou adresu, měl by mít učitelskou licenci, případně praxi s výukou dětí či pedagogickou školu.

– tréninkové prostory by měly odpovídat standardu (čistota, sociální zařízení, větrání)

– rodiče by měli dostat spolu s přihláškou doklad o zaplacení a kontakt na trenéra

– trenér by měl chtít kontakt na rodiče a rovněž se zajímat o zdravotní stav dítěte

– rodiče by měli mít vždycky přístup na trénink

Bojová umění v sobě sdružují mnoho pozitivního pro komplexní rozvoj dítěte a to jak po fyzické stránce, tak i po stránce duševní – děti nejsou v průběhu kurzu jednostranně zatěžovány pouze fyzickou aktivitou, ale v rámci jednotlivých lekcí je současně kladen důraz na celkový rozvoj osobnosti dítěte.

Základy bojových umění a jejich principy si děti mohou začít osvojovat již od 6 let, kdy jsou dostatečně vyspělé na to, aby mohly začít vnímat a rozvíjet základní hodnoty jako jsou:

RESPEKT- ÚCTA – DISCIPLÍNA

Bojová umění obecně vycházejí z principů etického kodexu japonských samurajů a nesou v sobě  prvky úcty, respektu i koncentrace  a předávají je svým cvičencům, které rozvíjejí jak   po fyzické, tak i po psychické stránce. Zjednodušeně lze bojová umění považovat za systém sebeobrany,  který využívá síly protivníka. Hlavně jsou ale cestou k nalezení sama sebe, vnitřní rovnováhy a harmonie.

Nejde o krátkodobý proces, naopak – dítě si přirozeným způsobem postupně osvojuje řadu návyků a postojů pro svůj další život, a v tomto procesu jsou při spolupráci rodičů a trenéra vidět prokazatelné výsledky.

Cesta bojových umění začíná a končí zdvořilostí, správný bojovník je vždy a za všech okolností zdvořilý.

Stále nevíte, jestli jsou bojová umění tou správnou aktivitou pro Vašeho syna nebo dceru?

V tom případě přijďte zkusit ukázkovou HODINU s instruktorem Filipem Bartošem, pod jehož vedením si Vaše dítě vyzkouší co je to Ninjutsu a Vám rodičům lektor podrobně vysvětlí a ukáže, jak kurz u nás probíhá.